Novinky

FIATA – eFBL

FIATA hrdě oznamuje, že svým členům od 18.5. nabídne pragmatické řešení, jak přejít od papírových dokumentů k bezpapírovým FBL, které mohou být vydávány přímo prostřednictvím jejich každodenních nástrojů. Řešení FIATA zlepšuje úroveň bezpečnosti FIATA BL ve srovnání s papírovou verzí, využívá technologii blockchain k ověřování dokumentů a zajištění auditní stopy. Projekt eFBL, který si je vědom různých výzev, jež je třeba překonat, aby bylo dosaženo celosvětového přijetí a právního uznání elektronické výměny údajů, je odpovědí na potřeby odvětví ohledně lepšího přístupu a výměny obchodních dokumentů. Emitent dokumentu se může rozhodnout, v jakém formátu se chce o původní nezměněný dokument podělit se svými zúčastněnými stranami: v papírové podobě nebo ve formátu PDF. FIATA vyvinula na základě svého datového standardu eFBL API službu, která je bezplatně dostupná všem poskytovatelům softwaru a která jim umožňuje spojit se s FIATA a vytvářet zabezpečené bezpapírové FBL.
K dnešnímu dni již podepsalo s federací dohodu o realizaci řešení sedm poskytovatelů softwaru: AKANEA, Cargowise, CargoX, edoxOnline (Global Share), InfoSysTech-IST, Nabu a Usyncro. S velkou radostí oznamujeme, že bezpapírové FBL mohou být od dnešního dne vydávány s edoxOnline, InfoSysTech-IST a Usyncro, kteří již implementaci dokončili.
FIATA vybízí všechny poskytovatele TMS, eBL a dalších softwarových služeb, aby se k nim připojili a implementovali řešení FIATA a nabídli tuto novou službu svým zákazníkům. Všechny technické specifikace jsou dostupné v repositáři FIATA GitHub.

Řešení, které vyvinul partner FIATA Komgo, pomůže snížit rizika podvodu, protože každý dokument je zaznamenán do neměnného ledgeru a bude kdykoli ověřitelný všemi zúčastněnými stranami, které s dokumentem budou nakládat. Zúčastněné strany budou moci buď naskenovat QR kód v pravé horní části dokumentu, nebo přímo nahrát PDF na ověřovací stránku FIATA pro přístup k auditní stopě dokumentu, která 1/ osvědčí platnost dokladu, 2/ identitu svého emitenta, a 3/ celistvosti jeho obsahu.
WiseTech Global gratuluje FIATA ke spuštění jejich elektronického nákladního listu. Tato iniciativa podpoří transparentnost a bezpečnost v celém dodavatelském řetězci a pomůže společnostem urychlit jejich snahy o digitalizaci. Zákazníci CargoWise budou moci požádat o připojení k eFBL společnosti FIATA od června 2022.‘

Pro více informací zamiřte na určené webové stránky FIATA. Tým digitálních projektů vám zůstává k dispozici: digital@fiata.org 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

30 LET SVAZU SPEDICE

Vážení,

všem, kteří jste se minulý čtvrtek zúčastnili oslav našeho Svazu na parníku Hamburk moc děkujeme, svojí přítomností jste napomohli k výtečné akci a přátelské atmosféře na palubě. A ti, kteří z jakýchkoliv důvodů nakonec nedorazili, mohou trochu závidět a těšit se na příští podobné příležitosti k setkání.

Účast členů SSL ve studii proveditelnosti železničního uzlu Praha (v souvislosti s plánem převodu části zásilek pro Prahu na koleje)

Vážení členové,

na základě žádosti dále jmenovaných institucí se obracíme na Vaši společnost v rámci procesu přípravy strategického dokumentu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, a to v úzké spolupráci se zpracovatelem této studie, Ministerstvem dopravy ČRInstitutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sdružením železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a Českou logistickou asociací.

Cílem studie proveditelnosti je návrh a prověření možných variant budoucí podoby celého železničního uzlu Praha. K důležitým úkolům této studie přitom patří komplexní analýza současných i výhledových dopravních a přepravních potřeb Prahy a jejího okolí, a to nejen z hlediska osobní dopravy, ale též z pohledu nákladních přeprav, kde podle našich názorů existuje řada nevyužitých příležitostí k dalšímu rozvoji železniční dopravy.

V souvislosti s aktuálními trendy evropské energetické a environmentální politiky bude částečný přesun přeprav ze silniční dopravy na železnici v následujících desetiletích nejen žádoucí, ale v podstatě nevyhnutelný. Již dnes je proto nutné dobře plánovat a zodpovědně dimenzovat veškerou železniční infrastrukturu tak, aby byla vytvořena atraktivní alternativa k přímé silniční dopravě a bylo možné vyhovět budoucím zvýšeným nárokům v horizontu 10, 30 či 50 let.

Jde přitom nejen o samotné železniční tratě, ale také o stanice, logistické terminály či místa nakládky a vykládky. Všechny tyto prvky musí být navrženy a vybudovány v takové poloze a v takovém uspořádání, které umožní co nejlépe uspokojit požadavky všech stávajících i potenciálních uživatelů. Z tohoto důvodu Vaší společnosti nabízíme možnost podílet se na přípravě tohoto strategického dokumentu. Vyplněním krátkého on-line dotazníku poskytnete cennou zpětnou vazbu a pomůžete zpracovatelům získat nové informace a poznatky, které budou zohledněny v návrhu technického a dopravního řešení pražského železničního uzlu. Rozumíme tomu, že některé námi dotazované informace budete ze své pozice vnímat jako citlivé. Nicméně i v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nebudete moci poskytnout konkrétní odpověď, velmi oceníme alespoň částečnou informaci nebo obecný komentář k danému tématu.

Dotazník je dostupný do 30. 9. 2021 prostřednictvím následujícího odkazu: https://forms.office.com/r/UDCs7CAv7L

V případě konkrétních doplňujících otázek či nejasností ohledně způsobu vyplnění dotazníku se neváhejte obrátit přímo na zástupce zpracovatelského týmu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, Ing. Jana Buzáka, e-mail: jan.buzak@afry.com, telefon: +420 732 191 510.

P.S. Vyplnění dotazníku mohou zkusit i mimopražští (třeba i z Brna :o)), protože tento vývoj lze očekávat i v dalších městech. Děkujeme 

UPOZORNĚNÍ – změny v celním řízení přes Ukrajinu

Dobrý den všem,

dovolte mi předat následující informaci týkající se přeprav do Ukrajiny nebo přes Ukrajinu.

S ohledem na aktuální změny Celního kodexu Ukrajiny účinné od 1. července 2021, vyplývá povinnost registrace všech přepravců, dopravců a deklarantů zboží – Ukrajinských nerezidentů – provádějící přepravy zboží pod celním dohledem (dovoz, vývoz nebo tranzit) na nebo přes území Ukrajiny. 

Další podrobné informace jsou k dispozici na stránce – https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/for-non-residents-550, včetně registračního formuláře – Облік нерезидентів | Державна Митна Служба

S pozdravem,

                            plk. Ing. Jaroslav Ille

               ředitel sekce 02 – výkon služby

                    Generální ředitelství cel