Novinky

Novinky v celním odbavení

V rámci jednání Aircargo klubu 18.1. jsme byli informováni vedoucím odboru CÚ Ruzyně mjr. Mrzenou o zavedení nového bezpečnostního systému přenosu informací a souhrnného celního prohlášení ICS2. Podrobné informace mohou zájemci, kteří nebyli na klubu, načíst v prezentaci níže (15 slidů, délka čtení cca 5 minut). Děkujeme

30 LET SVAZU SPEDICE

Vážení,

všem, kteří jste se minulý čtvrtek zúčastnili oslav našeho Svazu na parníku Hamburk moc děkujeme, svojí přítomností jste napomohli k výtečné akci a přátelské atmosféře na palubě. A ti, kteří z jakýchkoliv důvodů nakonec nedorazili, mohou trochu závidět a těšit se na příští podobné příležitosti k setkání.

30 LET SVAZU SPEDICE

Vážení, dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na výlet parníkem po Vltavě, na jehož palubě zároveň oslavíme 30. výročí založení Svazu spedice a logistiky ČR. Akce se bude konat v odpoledních hodinách 30. září.  Nástup na loď začne od 12:30 z nábřeží Na Františku na pražském Starém městě, kousek od Právnické fakulty (kotviště č. 11/12, bude označeno).  Po slavnostních projevech okolo 13:00 loď vypluje a vám se nabídnou nezvyklé pohledy na starou Prahu zezdola z vody. Na přání může být plavba doplněna výkladem průvodce. Ukončení akce předpokládáme okolo 17:00 Na lodi bude po celou dobu podáváno studené a teplé občerstvení formou bufetu, nealkoholické nápoje, pivo a víno.  Při odchodu z akce obdrží každý účastník na památku oslav malý dárek. Počet osob na palubě je však bohužel omezen; dovolujeme si vás proto v prvním kole registrace požádat o nominaci 1 osoby + 1 náhradníka za vaši firmu. Nebude-li po prvním kole kapacita lodi vyčerpána, budou zbylá místa právě obsazena náhradníky.  Prosíme též o pochopení, že z důvodu současných vládních nařízení se každý účastník bude muset při příchodu prokázat buď dokladem o ukončeném očkování proti covid-19 či negativním PCR testem (eventuálně čerstvým AG testem) Těšíme se, že vás tato akce osloví a že se 30. září potkáme na palubě. Prosíme zasílejte vaše přihlášky co nejdříve, 1. kolo uzavřeme 20.9.! Děkujeme

Účast členů SSL ve studii proveditelnosti železničního uzlu Praha (v souvislosti s plánem převodu části zásilek pro Prahu na koleje)

Vážení členové,

na základě žádosti dále jmenovaných institucí se obracíme na Vaši společnost v rámci procesu přípravy strategického dokumentu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, a to v úzké spolupráci se zpracovatelem této studie, Ministerstvem dopravy ČRInstitutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sdružením železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a Českou logistickou asociací.

Cílem studie proveditelnosti je návrh a prověření možných variant budoucí podoby celého železničního uzlu Praha. K důležitým úkolům této studie přitom patří komplexní analýza současných i výhledových dopravních a přepravních potřeb Prahy a jejího okolí, a to nejen z hlediska osobní dopravy, ale též z pohledu nákladních přeprav, kde podle našich názorů existuje řada nevyužitých příležitostí k dalšímu rozvoji železniční dopravy.

V souvislosti s aktuálními trendy evropské energetické a environmentální politiky bude částečný přesun přeprav ze silniční dopravy na železnici v následujících desetiletích nejen žádoucí, ale v podstatě nevyhnutelný. Již dnes je proto nutné dobře plánovat a zodpovědně dimenzovat veškerou železniční infrastrukturu tak, aby byla vytvořena atraktivní alternativa k přímé silniční dopravě a bylo možné vyhovět budoucím zvýšeným nárokům v horizontu 10, 30 či 50 let.

Jde přitom nejen o samotné železniční tratě, ale také o stanice, logistické terminály či místa nakládky a vykládky. Všechny tyto prvky musí být navrženy a vybudovány v takové poloze a v takovém uspořádání, které umožní co nejlépe uspokojit požadavky všech stávajících i potenciálních uživatelů. Z tohoto důvodu Vaší společnosti nabízíme možnost podílet se na přípravě tohoto strategického dokumentu. Vyplněním krátkého on-line dotazníku poskytnete cennou zpětnou vazbu a pomůžete zpracovatelům získat nové informace a poznatky, které budou zohledněny v návrhu technického a dopravního řešení pražského železničního uzlu. Rozumíme tomu, že některé námi dotazované informace budete ze své pozice vnímat jako citlivé. Nicméně i v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nebudete moci poskytnout konkrétní odpověď, velmi oceníme alespoň částečnou informaci nebo obecný komentář k danému tématu.

Dotazník je dostupný do 30. 9. 2021 prostřednictvím následujícího odkazu: https://forms.office.com/r/UDCs7CAv7L

V případě konkrétních doplňujících otázek či nejasností ohledně způsobu vyplnění dotazníku se neváhejte obrátit přímo na zástupce zpracovatelského týmu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, Ing. Jana Buzáka, e-mail: jan.buzak@afry.com, telefon: +420 732 191 510.

P.S. Vyplnění dotazníku mohou zkusit i mimopražští (třeba i z Brna :o)), protože tento vývoj lze očekávat i v dalších městech. Děkujeme 

UPOZORNĚNÍ – změny v celním řízení přes Ukrajinu

Dobrý den všem,

dovolte mi předat následující informaci týkající se přeprav do Ukrajiny nebo přes Ukrajinu.

S ohledem na aktuální změny Celního kodexu Ukrajiny účinné od 1. července 2021, vyplývá povinnost registrace všech přepravců, dopravců a deklarantů zboží – Ukrajinských nerezidentů – provádějící přepravy zboží pod celním dohledem (dovoz, vývoz nebo tranzit) na nebo přes území Ukrajiny. 

Další podrobné informace jsou k dispozici na stránce – https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/for-non-residents-550, včetně registračního formuláře – Облік нерезидентів | Державна Митна Служба

S pozdravem,

                            plk. Ing. Jaroslav Ille

               ředitel sekce 02 – výkon služby

                    Generální ředitelství cel