Novinky

FIATA – eFBL

FIATA hrdě oznamuje, že svým členům od 18.5. nabídne pragmatické řešení, jak přejít od papírových dokumentů k bezpapírovým FBL, které mohou být vydávány přímo prostřednictvím jejich každodenních nástrojů. Řešení FIATA zlepšuje úroveň bezpečnosti FIATA BL ve srovnání s papírovou verzí, využívá technologii blockchain k ověřování dokumentů a zajištění auditní stopy. Projekt eFBL, který si je vědom různých výzev, jež je třeba překonat, aby bylo dosaženo celosvětového přijetí a právního uznání elektronické výměny údajů, je odpovědí na potřeby odvětví ohledně lepšího přístupu a výměny obchodních dokumentů. Emitent dokumentu se může rozhodnout, v jakém formátu se chce o původní nezměněný dokument podělit se svými zúčastněnými stranami: v papírové podobě nebo ve formátu PDF. FIATA vyvinula na základě svého datového standardu eFBL API službu, která je bezplatně dostupná všem poskytovatelům softwaru a která jim umožňuje spojit se s FIATA a vytvářet zabezpečené bezpapírové FBL.
K dnešnímu dni již podepsalo s federací dohodu o realizaci řešení sedm poskytovatelů softwaru: AKANEA, Cargowise, CargoX, edoxOnline (Global Share), InfoSysTech-IST, Nabu a Usyncro. S velkou radostí oznamujeme, že bezpapírové FBL mohou být od dnešního dne vydávány s edoxOnline, InfoSysTech-IST a Usyncro, kteří již implementaci dokončili.
FIATA vybízí všechny poskytovatele TMS, eBL a dalších softwarových služeb, aby se k nim připojili a implementovali řešení FIATA a nabídli tuto novou službu svým zákazníkům. Všechny technické specifikace jsou dostupné v repositáři FIATA GitHub.

Řešení, které vyvinul partner FIATA Komgo, pomůže snížit rizika podvodu, protože každý dokument je zaznamenán do neměnného ledgeru a bude kdykoli ověřitelný všemi zúčastněnými stranami, které s dokumentem budou nakládat. Zúčastněné strany budou moci buď naskenovat QR kód v pravé horní části dokumentu, nebo přímo nahrát PDF na ověřovací stránku FIATA pro přístup k auditní stopě dokumentu, která 1/ osvědčí platnost dokladu, 2/ identitu svého emitenta, a 3/ celistvosti jeho obsahu.
WiseTech Global gratuluje FIATA ke spuštění jejich elektronického nákladního listu. Tato iniciativa podpoří transparentnost a bezpečnost v celém dodavatelském řetězci a pomůže společnostem urychlit jejich snahy o digitalizaci. Zákazníci CargoWise budou moci požádat o připojení k eFBL společnosti FIATA od června 2022.‘

Pro více informací zamiřte na určené webové stránky FIATA. Tým digitálních projektů vám zůstává k dispozici: digital@fiata.org 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂