Drážní klub SSL reaguje na způsob zavedení a komunikaci energetického poplatku ČD Cargo