Přihláška za člena

Žádost o členství

 1. Členství ve Svazu je řádné, přidružené a čestné.
 2. Řádnými členy Svazu mohou být subjekty působící v oboru zasilatelství, logistiky a skladování v ČR, které souhlasí s cíli Svazu a zavázaly se dodržovat stanovy a Kodex jednání zasílatele (dokumenty ke stažení.
 3. Přidruženými členy svazu mohou být jak podnikatelé, tak subjekty, které mají se zasílatelstvím, logistikou a skladováním společné zájmy
 4. O přijetí za člena Svazu rozhoduje představenstvo na základě přihlášky
  (dokumenty ke stažení) a dalších dokladů.
 5. K podané přihlášce se mohou vyjádřit členové Svazu v průběhu jednoho měsíce od informace v Informačním zpravodaji SSL.

Členské příspěvky

Výše členských příspěvků schválená valnou hromadou SSL dne 15.5.2019, platná od 1.1.2020

Kategorie řádný člen

1. stupeň (firma do 25 zaměstnanců) členský příspěvek: 3 000,– Kč
nákup služeb: 14 000,– Kč *
2. stupeň (firma od 26 zaměstnanců výše) členský příspěvek: 3 000,– Kč
nákup služeb: 28 000,– Kč *

Kategorie přidružený člen

A-podnikatelé členský příspěvek: 2 000,– Kč
nákup služeb: 14 000,– Kč *
B-školy členský příspěvek: 5 000,– Kč
nákup služeb:

* tyto částky se vyplňují v přiložených smlouvách o úhradě podílu na nákladech pro služby – slouží pro daňové účely (tato částka se zahrnuje do nákladových položek)

Definice Řádný člen viz § 5/2 Stanov SSL
Definice Přidružený člen viz §5/3 Stanov SSL

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ
Řádným členem se rozumí firmy a společnosti s předmětem podnikání

 • vnitrostátní zasilatelství
 • mezinárodní zasilatelství
 • mezinárodní doprava
 • vnitrostátní doprava
 • skladování
 • logistika
 • a další související

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

Přidružené členství je určeno

 • školám
 • institutům
 • odborným a vzdělávacím organizacím
 • IT společnostem
 • realitním kancelářím

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Čestné členství uděluje představenstvo SSL

ROZPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Podrobný rozpis služeb na úhradu podílu na nákladech za služby za členství v SSL

Toto je podrobný rozpis služeb, za který se platí členský příspěvek, tento příspěvek se skládá ze dvou částí.

1. Členský příspěvěk 2 000,- Kč

3 000,- Kč

5 000,- Kč

+ 0% DPH
– poplatek za vlastní členství (které je ze zákona nepovinné, a tedy není nárok na uplatnění těchto částek do
výdajů). Členský příspěvek je osvobozen od DPH.
2. Za služby (daňově uznatelný nárok)
– Řádní členové
počet pracovníků firmy celkem
14 000,- Kč
do 25 osob
28 000,- Kč
více než 25 osob
+ 21% DPH
– Přidružení členové 14 000,- Kč + 21% DPH

Tato částka je daňově uznatelný nárok a skládá se z činností poskytnutých svazem:

 • poradenská činnost
 • zajišťování odborných konzultací
 • zajišťování právních konzultací
 • zastupování členů při jednáních se zahraničními nevládními organizacemi
 • účast na odborných seminářích
 • poskytování informací formou tří různých forem měsíčních zpravodajů
 • používání Všeobecných zasilatelských podmínek vydané SSL
 • možnost používání dopravních dokumentů FIATA
 • informace v českém a anglickém jazyce z evropského svazu CLECAT
 • informace v českém a anglickém jazyce z celosvětového svazu FIATA
 • zastoupení na tuzemských veletrzích – Brno, EAST LOG, ABF, MSV+TL – poskytování servisu
 • zastoupení na mezinárodních veletrzích – Mnichov, Shangaj – poskytování servisu

Ing. Petr Rožek Ph.D.
výkonný ředitel