Odkazy

Česká republika webové stránky
Portál veřejné správy ČR portal.gov.cz
Česká logistická asociace (ČLA) www.logistika.cz
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA www.cesmad-bohemia.cz
Svaz dopravy www.svazdopravy.cz
ICC Czech republic www.icc-cr.cz
Zahraničí webové stránky
Evropská komise europa.eu
Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA www.fiata.org                                 
Evropská asociace spedičních, dopravních, logistickch a celních služeb – CLECAT www.clecat.org                             
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU www.iru.org
Mezinárodní unie železnic – UIC www.uic.asso.fr