PS pro celní záležitosti

PS pro celní záležitosti je aktivně zapojena do práce smíšené pracovní skupiny e-Customs a sdílí s vámi informace z jejího posledního online zasedání