Podvody v dopravě

Definice problémů – podvody v dopravě

Rostoucí počet podvodů v mezinárodní kamionové dopravě, který je v poslední době charakterizován následujícím mechanizmem: vyhledání vhodné přepravy podvodným dopravcem ve spediční databázi (RAAL trans, TimoCom), oslovení zákazníka (obvykle speditéra) pod falešnou identitou existujícího dopravce, komunikace obvykle z mobilních telefonů a prostř. e-mailu @gmail.com, následuje zcizení nákladu a ukončení komunikace. Teritorium působnosti podvodných subjektů je celoevropské – tj. místo zcizení nákladu je jak ČR, tak ostatní země EU (Itálie, Slovensko apod.), fiktivní identita podvodných dopravců je obvykle z okolních zemí (v poslední době především Slovensko a Maďarsko).

Jedná o zločin nadnárodní, organizovaný, opakovaný, velkého rozsahu, s rostoucí frekvencí a čím dál tím sofistikovanějšími metodami (utajený kontakt mezi organizátory v pozadí a výkonnými osobami, využívání nejen kradených, ale i zapůjčených dopravních prostředků obvykle bez identifikačních znaků opatřených falešnými nebo kradenými SPZ původně patřícími např. i stejným typům vozidel, mezinárodní kombinace tahačů, návěsů, osádky kamionu, falešné doklady, využívání komunikační techniky na jedno použití). 
Svaz spedice a logistiky ČR vytvořil Pracovní skupinu, která se problémem zabývá společně se spedičními firmami, pojišťovnami, policií ČR a společnostmi provozujícími spediční databáze.
V dalších odkazech najdete výsledky jednání a pomocné informace.

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO SPEDITÉRY PRO OVĚŘOVANÍ NAJÍMANÝCH DOPRAVCŮ A SPEDIČNÍCH FIREM

1. získat potřebné doklady o dopravci (výpis z OR, osvědčení o DIČ, koncesi, pojistnou smlouvu resp. pojistný certifikát)
2. ověřit, zda je účastníkem některé ze spedičních databank (RAALTrans, TimoCom, TRANS)
3. prověřit na webu informace o dopravci (na firemním popř. v jiných informačních zdrojích na INTERNETu)
4. ověřit kontakty (zda souhlasí telefony, faxy a e-maily, ze kterých dopravce komunikuje, s kontakty uvedenými na firemním webu popř. jiných internetových zdrojích a s kontakty uvedenými ve spedičních databankách; ověřit mobilní telefony na ověřených pevných linkách)
5. ověřit RZ vozidla (ČKP, ŠKP, na pojistné smlouvě – pokud je to možné)
6. ověřit pojistnou smlouvu na pojišťovně
7. sepsat protokol o všech výše uvedených skutečnostech a zaarchivovat pro další použití
8. další vlastní postupy

OVĚŘOVÁNÍ SPZ

v České republice:
• povinné ručení vozidla 
http://www.bezpojisteni.cz/overte-si-zda-ma-vase-motorove-vozidlo-sjednano-povinne-ruceni
• odcizené registrační značky, odcizená vozidla 
http://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/
• ztracené (a částečně i odcizené) registrační značky a odcizené a ztracené doklady k vozidlu
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/rv_rzd.htm

na Slovensku:
• odcizená vozidla a registrační značky
http://www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla
• oslovili jsme slovenské kolegy s dotazem, zda nemají ještě další veřejně dostupné databáze, které by Vám mohli pomoci při ověření vozidla a jeho RZ. Pokud bude odpověď pozitivní, dáme určitě vědět.

Pro informaci:
• evropské nařízení 1071/2009
http://isap.vlada.cz/dul/dirtaiii.nsf/eeab918d38eba973c12579bb003df09c/38f062acd608b7ebc1257a4800370596?OpenDocument

Některé pasáže byly překlopeny do novelizace zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 119/2012 Sb.; účinnost od 11. 4. 2012, gesce MD.