Novinky

NÁHRADA ŠKODY ZA KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ JE MOŽNÁ

NÁHRADA ŠKODY ZA KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ JE MOŽNÁ

Nejvyšší soud dnes uveřejnil nové rozhodnutí, které zásadním způsobem zvyšuje šance na úspěšné vymáhání náhrady škody způsobené koronavirobými opatřeními.

Podle nejvyššího soudu totiž pro vznik odpovědnosti:

 • Není nutné, aby stát postupoval jakkoliv nezákonně. Odpovědnost vzniká i za škodu vzniklou v souvislosti se zákonnými opatřeními.
 • Odpovědnost za škodu vzniká i za „obecná“ opatření. Opatření se nemuselo přímo týkat Vaší společnosti.
 • A odpovědnost vzniká i za opatření, kterému jste se dobrovolně podrobili. Nemůže jít k Vaší tíži, že jste nečekali, až Vám stát udělí pokutu.

Pokud by Vás možnost žádat náhradu škody po státu zajímala více, obraťte se na:

Jan Krampera – Partner, jan.krampera@aegislaw.cz, tel: +420 777 577 562

Lukáš Vacek – Advokát, lukas.vacek@aegislaw.cz, tel: +420 728 540 058

„PS pro celní záležitosti Svazu komentuje reformní balíček Celního kodexu Unie“

„PS pro celní záležitosti Svazu komentuje reformní balíček Celního kodexu Unie“

Po přečtení 272 stran výživného textu návrhu nového UCC, nicméně spíše než návrh, je záhodno komentovat vesměs pozitivně připravované změny, byť z časového hlediska to bude běh na dlouhou trať. V roce 2032 dojde k vytvoření a zpřístupnění centrálního datového hubu, kam bude mít přístup kdokoliv bude chtít a cca od 2038 se pak stane povinným pro všechny zúčastněné celního procesu. 

 • Centrální datový hub
  • asi největší změna a největší přínos v rámci nového UCC
  • bude se jednat o centrální úložiště dat, kam po novu budou deklaranti podávat celní prohlášení
  • prakticky se jedná o anglický model s jedním centrálním celním úřadem, v tomto případě centrální unijní hub
  • vypadá to, že na národní úrovní nic takového nebude a pokud bude, mělo by se to stejně posílat do toho hubu
  • vznikne jakýsi jediný celní orgán unie
   • ten bude spravovat hub
   • bude zajišťovat analýzu rizik na centrální úrovni
 • věříme však, že vytvoření takového řešení nebude důvodem pro vznik nových rolí jakýchsi VAN operátorů, kteří již dnes nemají své opodstatnění a místo v systémech, a i přesto jsou využíváni
 • Trusted Check Operator
  • je to jakási nadstavba AEO a podle všeho tento status zřejmě nahradí AEO
  • držitel tohoto oprávnění si bude celní proces dělat sám
  • celní úřad to může kdykoliv zastavit
   • nicméně podmínky TCO, tak jak jsou specifikovány, považujeme za velice kontroverzní, neboť
    • podmínkou získání TCO bude online! přístup do účetnictví
    • v reálném čase bude mít možnost celní správa nahlížet do účetnictví držitele
    • to se nám zdá nebezpečné, vzhledem k CZ, a i komplikované, především pro nadnárodní společnosti
    • podle všeho, když nebude poskytnuto online účetnictví, přijdeme o AEO, jelikož by to mělo být na sebe navázané
 • Ostatní
  • příliš dalších větších změn zatím není, nicméně jedná se o první ucelený nástřel reformy, která je zřejmě nezbytná
  • přímé i nepřímé zastoupení zůstává
  • systém kontrol také, s tím, že to bude tedy nově analyzovat EU nikoliv členský stát

Celkově tento reformní záměr lze vnímat jako krok správným směrem s výsledkem ideální harmonizace celních postupů, výměnou a sdílení dat a informací v celním řízení napříč celou EU.

Elektronické odbavení zásilek k přeprave s ČD Cargem

Elektronické odbavení zásilek k přeprave s ČD Cargem

Dopravce ČD Cargo informuje, že oslovuje jako účastníky přepravních smluv všechny odesílatele, kteří zatím stále nevyužívají elektronického odbavení svých zásilek.

Dopravce je informuje, jak se do systému zaregistrovat a jaká výhoda z využívání elektronických podejů a z elektronické objednávky vozů k nakládce se odesílatelům nabízí.

Jde především o možnost využití mobilní aplikace CDCgo pro sledování  přepravy prázdných vozů k nakládce a sledování ložených vozů včetně předpokládaného příjezdu do stanice určení.

Během několika sekund je vidět v jakém stavu se objednávka nachází od jejího založení až po doručení, resp. do jejího výstupu z ČR ve vývozu. Stejné informace může z aplikace také čerpat

pro “své zásilky” i plátce přepravného uvedený v nákladním listu (obvykle speditér).