Poradna

PRÁVNÍ PORADNA

Vážení členové a podporovatelé Svazu spedice a logistiky ČR,

je mi velkým potěšením, že v rámci dnešního zasedání Právního klubu SSL došlo k dohodě o znovuzprovoznění Právní poradny SSL.

Primárně vaši potřebu právní rady uspokojí Mgr. Michal Florian z FMK advokátní kacelář s.r.o. kontakt florian@akfmk.cz

V případě potřeby právní podpory u drážních přeprav bude vám k dispozici JUDr. Lojda z AK Rödl, kontakt jiri.lojda@roedl.com

Prosíme vás, abyste všechny vaše dotazy i nadále – alespoň v kopii – posílali na Svaz. Je možné, že v nejjednodušších situacích

postačí i naše konzultace a výměna.

Zázemí obou těchto pánů zaručuje nejvyšší spolehlivost a odbornost právní pomoci.,

Právní poradna již nebude – jako za časů JUDr. Pohůnka – mít charakter pravidelného přibližně obtýdenního sezení v kanceláři Svazu.

Dotazy a žádost o podporu prosím i s nezbytnými podpůrnými doklady zasílejte e-mailem. Teprve nebude-li možno váš dotaz

zodpovědět stejnou cestou, bude vám nabídnuto osobní setkání s právníkem, kde termín a místo si sjednáte individuálně.

Až potud zůstává Právní poradna bezplatnou. Příprava případné žaloby či naopak obrana před ní se pak již bude řídit platnými

podmínkami příslušné advokátní kanceláře.

Věřím, že takto obnovená Právní poradna pro vás bude i nadále pevným a spolehlivým bodem ve světě spedice a logistiky a

že vám bude i nadále poskytovat spolehlivé rady a pomoc, použitelné pro vaši každodenní práci. Těším se samozřejmě i na vaše

brzké ohlasy k jejímu fungování.

S pozdravem

Dr. Petr Rožek

Výkonný ředitel SSL/Executive Director of AFL CZ

info@svazspedice.cz
T+F: (420) 224 891 303
M:    (420) 737 264 535
www.svazspedice.cz