„PS pro celní záležitosti Svazu komentuje reformní balíček Celního kodexu Unie“

„PS pro celní záležitosti Svazu komentuje reformní balíček Celního kodexu Unie“

Po přečtení 272 stran výživného textu návrhu nového UCC, nicméně spíše než návrh, je záhodno komentovat vesměs pozitivně připravované změny, byť z časového hlediska to bude běh na dlouhou trať. V roce 2032 dojde k vytvoření a zpřístupnění centrálního datového hubu, kam bude mít přístup kdokoliv bude chtít a cca od 2038 se pak stane povinným pro všechny zúčastněné celního procesu. 

 • Centrální datový hub
  • asi největší změna a největší přínos v rámci nového UCC
  • bude se jednat o centrální úložiště dat, kam po novu budou deklaranti podávat celní prohlášení
  • prakticky se jedná o anglický model s jedním centrálním celním úřadem, v tomto případě centrální unijní hub
  • vypadá to, že na národní úrovní nic takového nebude a pokud bude, mělo by se to stejně posílat do toho hubu
  • vznikne jakýsi jediný celní orgán unie
   • ten bude spravovat hub
   • bude zajišťovat analýzu rizik na centrální úrovni
 • věříme však, že vytvoření takového řešení nebude důvodem pro vznik nových rolí jakýchsi VAN operátorů, kteří již dnes nemají své opodstatnění a místo v systémech, a i přesto jsou využíváni
 • Trusted Check Operator
  • je to jakási nadstavba AEO a podle všeho tento status zřejmě nahradí AEO
  • držitel tohoto oprávnění si bude celní proces dělat sám
  • celní úřad to může kdykoliv zastavit
   • nicméně podmínky TCO, tak jak jsou specifikovány, považujeme za velice kontroverzní, neboť
    • podmínkou získání TCO bude online! přístup do účetnictví
    • v reálném čase bude mít možnost celní správa nahlížet do účetnictví držitele
    • to se nám zdá nebezpečné, vzhledem k CZ, a i komplikované, především pro nadnárodní společnosti
    • podle všeho, když nebude poskytnuto online účetnictví, přijdeme o AEO, jelikož by to mělo být na sebe navázané
 • Ostatní
  • příliš dalších větších změn zatím není, nicméně jedná se o první ucelený nástřel reformy, která je zřejmě nezbytná
  • přímé i nepřímé zastoupení zůstává
  • systém kontrol také, s tím, že to bude tedy nově analyzovat EU nikoliv členský stát

Celkově tento reformní záměr lze vnímat jako krok správným směrem s výsledkem ideální harmonizace celních postupů, výměnou a sdílení dat a informací v celním řízení napříč celou EU.