Novinky

Účast členů SSL ve studii proveditelnosti železničního uzlu Praha (v souvislosti s plánem převodu části zásilek pro Prahu na koleje)

Vážení členové,

na základě žádosti dále jmenovaných institucí se obracíme na Vaši společnost v rámci procesu přípravy strategického dokumentu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, a to v úzké spolupráci se zpracovatelem této studie, Ministerstvem dopravy ČRInstitutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sdružením železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a Českou logistickou asociací.

Cílem studie proveditelnosti je návrh a prověření možných variant budoucí podoby celého železničního uzlu Praha. K důležitým úkolům této studie přitom patří komplexní analýza současných i výhledových dopravních a přepravních potřeb Prahy a jejího okolí, a to nejen z hlediska osobní dopravy, ale též z pohledu nákladních přeprav, kde podle našich názorů existuje řada nevyužitých příležitostí k dalšímu rozvoji železniční dopravy.

V souvislosti s aktuálními trendy evropské energetické a environmentální politiky bude částečný přesun přeprav ze silniční dopravy na železnici v následujících desetiletích nejen žádoucí, ale v podstatě nevyhnutelný. Již dnes je proto nutné dobře plánovat a zodpovědně dimenzovat veškerou železniční infrastrukturu tak, aby byla vytvořena atraktivní alternativa k přímé silniční dopravě a bylo možné vyhovět budoucím zvýšeným nárokům v horizontu 10, 30 či 50 let.

Jde přitom nejen o samotné železniční tratě, ale také o stanice, logistické terminály či místa nakládky a vykládky. Všechny tyto prvky musí být navrženy a vybudovány v takové poloze a v takovém uspořádání, které umožní co nejlépe uspokojit požadavky všech stávajících i potenciálních uživatelů. Z tohoto důvodu Vaší společnosti nabízíme možnost podílet se na přípravě tohoto strategického dokumentu. Vyplněním krátkého on-line dotazníku poskytnete cennou zpětnou vazbu a pomůžete zpracovatelům získat nové informace a poznatky, které budou zohledněny v návrhu technického a dopravního řešení pražského železničního uzlu. Rozumíme tomu, že některé námi dotazované informace budete ze své pozice vnímat jako citlivé. Nicméně i v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nebudete moci poskytnout konkrétní odpověď, velmi oceníme alespoň částečnou informaci nebo obecný komentář k danému tématu.

Dotazník je dostupný do 30. 9. 2021 prostřednictvím následujícího odkazu: https://forms.office.com/r/UDCs7CAv7L

V případě konkrétních doplňujících otázek či nejasností ohledně způsobu vyplnění dotazníku se neváhejte obrátit přímo na zástupce zpracovatelského týmu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, Ing. Jana Buzáka, e-mail: jan.buzak@afry.com, telefon: +420 732 191 510.

P.S. Vyplnění dotazníku mohou zkusit i mimopražští (třeba i z Brna :o)), protože tento vývoj lze očekávat i v dalších městech. Děkujeme 

UPOZORNĚNÍ – změny v celním řízení přes Ukrajinu

Dobrý den všem,

dovolte mi předat následující informaci týkající se přeprav do Ukrajiny nebo přes Ukrajinu.

S ohledem na aktuální změny Celního kodexu Ukrajiny účinné od 1. července 2021, vyplývá povinnost registrace všech přepravců, dopravců a deklarantů zboží – Ukrajinských nerezidentů – provádějící přepravy zboží pod celním dohledem (dovoz, vývoz nebo tranzit) na nebo přes území Ukrajiny. 

Další podrobné informace jsou k dispozici na stránce – https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/for-non-residents-550, včetně registračního formuláře – Облік нерезидентів | Державна Митна Служба

S pozdravem,

                            plk. Ing. Jaroslav Ille

               ředitel sekce 02 – výkon služby

                    Generální ředitelství cel

WOF Expo 2021

WOF Expo 2021, nejvýznamnější akce tohoto roku v oblasti logistické prezentace a výstav na Slovensko s výrazným přesahem i do okolních zemí. Nosným tématem bude digitalizace a nové formy komunikace v logistice vůbec. Výstava se bude konat i za účasti našeho Svazu na výstavišti Incheba Bratislava 6-8.10.2021. Zájemci o návštěvu z řad členů Svazu mohou požádat o 20% slevu ze vstupného či eventuálně i z poplatků za účast v úrovni vystavovatele. Více podrobností v sekretariat@svazspedice.cz Děkujeme

HOME OFFICE

Vážení členové, sekreteriát SSL pracuje v režimu home office – jsme k dispozici na telefonních číslech 224 895 303, 731 502 772 a emailu. Děkujeme