Účast členů SSL ve studii proveditelnosti železničního uzlu Praha (v souvislosti s plánem převodu části zásilek pro Prahu na koleje)

Vážení členové,

na základě žádosti dále jmenovaných institucí se obracíme na Vaši společnost v rámci procesu přípravy strategického dokumentu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, a to v úzké spolupráci se zpracovatelem této studie, Ministerstvem dopravy ČRInstitutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sdružením železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a Českou logistickou asociací.

Cílem studie proveditelnosti je návrh a prověření možných variant budoucí podoby celého železničního uzlu Praha. K důležitým úkolům této studie přitom patří komplexní analýza současných i výhledových dopravních a přepravních potřeb Prahy a jejího okolí, a to nejen z hlediska osobní dopravy, ale též z pohledu nákladních přeprav, kde podle našich názorů existuje řada nevyužitých příležitostí k dalšímu rozvoji železniční dopravy.

V souvislosti s aktuálními trendy evropské energetické a environmentální politiky bude částečný přesun přeprav ze silniční dopravy na železnici v následujících desetiletích nejen žádoucí, ale v podstatě nevyhnutelný. Již dnes je proto nutné dobře plánovat a zodpovědně dimenzovat veškerou železniční infrastrukturu tak, aby byla vytvořena atraktivní alternativa k přímé silniční dopravě a bylo možné vyhovět budoucím zvýšeným nárokům v horizontu 10, 30 či 50 let.

Jde přitom nejen o samotné železniční tratě, ale také o stanice, logistické terminály či místa nakládky a vykládky. Všechny tyto prvky musí být navrženy a vybudovány v takové poloze a v takovém uspořádání, které umožní co nejlépe uspokojit požadavky všech stávajících i potenciálních uživatelů. Z tohoto důvodu Vaší společnosti nabízíme možnost podílet se na přípravě tohoto strategického dokumentu. Vyplněním krátkého on-line dotazníku poskytnete cennou zpětnou vazbu a pomůžete zpracovatelům získat nové informace a poznatky, které budou zohledněny v návrhu technického a dopravního řešení pražského železničního uzlu. Rozumíme tomu, že některé námi dotazované informace budete ze své pozice vnímat jako citlivé. Nicméně i v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nebudete moci poskytnout konkrétní odpověď, velmi oceníme alespoň částečnou informaci nebo obecný komentář k danému tématu.

Dotazník je dostupný do 30. 9. 2021 prostřednictvím následujícího odkazu: https://forms.office.com/r/UDCs7CAv7L

V případě konkrétních doplňujících otázek či nejasností ohledně způsobu vyplnění dotazníku se neváhejte obrátit přímo na zástupce zpracovatelského týmu Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, Ing. Jana Buzáka, e-mail: jan.buzak@afry.com, telefon: +420 732 191 510.

P.S. Vyplnění dotazníku mohou zkusit i mimopražští (třeba i z Brna :o)), protože tento vývoj lze očekávat i v dalších městech. Děkujeme