Novinky

FMC Toolkit on Demurage Detention

Vážení,

na popud WG Ocean FIATA, jejímž je SSL též aktivním členem, bylo
dozorovým orgánem US FMC dokončeno vyšetřování praktik rejdařů při
výpočtu demurrage a detention. Plné znění dokumentu FMC Toolkit on
Demurrage Detention dáváme v tuto chvíli na náš web (v anglickém znění)
a těšíme se na vaše případné dotazy.

Současně sdělujeme, že je rozpracován další problematický bod, a sice
zahrnování zasílatele do okruhu osob „Merchant“ ve smlouvě o přepravě, a
tím umožnění převádět ze strany rejdařů od příjemců nedobytné pohledávky
demurrage právě na zasílatele. Popis situace vyjde v říjnovém Zpravodaji
a právní rozbor pak v našem Bulletinu pro dopravní právo vol. V, který
vyjde začátkem příštího roku. I tady děkujeme předem za komentáře.

HKTDC

ALMAC ON-LINE

10. ročník konference Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference (ALMAC), nejdůležitější události svého druhu v Asii a celosvětově významné akce, se uskuteční ve dnech 17.18. listopadu 2020 – „online“. Tato událost přináší nové možnosti pro tisíce participujících firem z celého světa ke sdílení nejnovějších informací a nalezení nových obchodních příležitostí.

S tématem Capturing opportunities amidst volatilityse zaměří na možnosti budování silného dodavatelského řetězce za současných podmínek, roli Asie v globálních dodavatelských řetězcích, jakož i na technologie a inovace udávající trendy, které umožní rozvoj globálního logistického sektoru do budoucna.

ALMAC Online letos nabídne více než 15 diskuzních panelů, během nichž desítky lídrů v oboru podělí o své vize globálního trhu v letecké nákladní dopravě, námořní dopravě, řízení dodavatelských řetězců a logistických technologiích.Součástí budou exkluzivní interaktivní diskuze s experty v rámci daného odvětví.

S pomocí sofistikovaných online nástrojů se spojíte s potencionálními partnery bez jakýchkoli geografických bariér.

Registraci je možné se speciálním kódem provést ZDE.

Klub dopravního práva – ODLOŽEN

Vážení,
bohužel vám musíme oznámit, že vzhledem k nízkému zájmu o on-line podobu
setkání Klubu dopravního práva Svazu spedice jsme nuceni úterní termín
zrušit a později hledat, s ohledem na vývoj situace, termín náhradní.
Ten vám sdělíme v dostatečném předstihu.

Informace o veletrhu dopravních a logistických služeb TransRussia 2021

Již 25. ročník *TransRussia *se pořádá 12.-14.4.2021 v Moskvě na výstavišti
Crocus Expo. Jedná se o největší veletrh v oblasti transportu, logistických služeb a technologií v Rusku. Vystavovatelé se zabývají
železniční, silniční a leteckou dopravou, dále jsou zde společnosti
provozující terminály, sklady, celní služby, IT řešení, výrobou skladových
technologií.

V loňském roce se veletrhu zúčastnilo 398 společností z 29 zemí. Počet
návštěvníků dosáhl 19.000 z 55 zemí.

Účast na TransRussia je ideální příležitost pro:

• prezentaci vašich služeb a zboží pro odbornou veřejnost

• nalezení nových klientů a partnerů, proniknutí na nové trhy.

• uzavření kontraktů přímo na výstavě

Pro účastníky výstavy na společném stánku je k dispozici program Novum z OP (Czech Trade), který umožňuje úhradu nákladů firmám až do výše 80% provozních výdajů. Vystavovat je možné i individuálně.
Více informací v sekretariátu Svazu.

FIATA Best Practice Guide pro „Abandoned Goods“ – pomůcka pro námořní spedici

Vážení,

v souvislosti s turbulencemi na mnohých trzích se násobně zvýšil počet
zásilek, které si jejich příjemce z různých důvodů nevyzvedl. Taková
situace může bohužel vést k tomu, že dopravující rejdař vyúčtuje vzniklé
zdržné a další poplatky s „abandoned consignment“ zasílateli, který se
zúčastnil knihování či se dokonce sám stal partnerem v přepravní smlouvě
s rejdařem.

Na platformě FIATA ABLM a WG Ocean, jejichž je náš Svaz aktivním členem,
proto vznikla iniciativa zabývat se tímto vážným problémem a hledat
globální řešení. Takové řešení – jak už víme – asi bohužel nemůže
vzhledem k rozdílným místním úpravám – existovat, takže vybrané země
FIATA sestaví lokální průvodce.

Zde v příloze naleznete předpis pro řešení Abandoned Goods pro importy
do Indie.

S pozdravem a přáním co nejmenšího počtu takových patálií

pozvánka CILF 2020

Svaz spedice i přes nepřízeň epidemické i politické situace povede českou účast na významném logistickém veletrhu CILF 2020 Shenzhen. A to alespoň s pomocí internetu. Budete-li náhodou v 39. týdnu v jižní Číně, přijďte se podívat na náš stánek (viz pozvánka), jinak vás budeme rádi o průběhu naší účasti a o případných kontaktech průběžně kontaktovat. 

Veletrh Fruit Logistica 2021

Vážené dámy a pánové, vážení vystavovatelé,

věříme, že se Vám daří dobře, přestože poslední měsíce nebyly pro nás všechny lehké. Nyní je však důležité více než dříve hledět pozitivně do budoucna a těšit se na nový veletrh

FRUIT LOGISTICA 2021, který se koná 3. – 5. února 2021 na berlínském výstavišti.

Jsme si vědomi současné nejistoty, ale přesto je počet již přihlášených účastníků velmi slibný. Z tohoto důvodu jsou průběžně aktualizovány odpovědi na nejčastější dotazy » FAQ vystavovatelů týkající se nadcházejícího veletrhu. Jeden z dotazů se týká například zrušení veletrhu z důvodů koronaviru. Odpověď: Pokud pořadatel nebude moci realizovat veletrh, nebudou vystavovatelům účtovány poplatky za pronájem stánku. Zaplacené nájemné bude poté vráceno nebo na přání použito pro příští veletrh. Detailně je též uvedeno v » obchodních podmínkách.

Stručně o veletrhu

Minulého ročníku se zúčastnilo 3.300 vystavovatelů a více než 72.000 odborných návštěvníků, kterých bylo 85% ze zahraničí. Veletrh FRUIT LOGISTICA je zaměřen na všechny obchodní a technické činnosti související s produkcí čerstvého ovoce a zeleniny.

Ministerstvo zemědělství poskytuje i nadále možnost čerpání dotace formou dotačního programu 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí – u dotačního podprogramu 9.H.b. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy a do výše 80 tis. Kč na výstavbu stánku (bez vybavení a technických sítí). Bližší informace a kontakty naleznete na » dotace.

Uzávěrka přihlášek na FRUIT LOGISTICA 2021 je 31. července 2020. Přihlášku můžete vyplnit » zde.

V případě dotazů či poptávky nezávazné kalkulace Vašeho stánku jsme Vám rádi k dispozici.

S přátelským pozdravem

Zdeňka Goedertová Reprezentantka Messe Berlin
Vedoucí odd. veletrhů
Helena Dietz
Odd. veletrhů

AHK  |  Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Václavské náměstí 40  |  CZ-110 00 Praha 1  
Telefon +420 221 490 310, 325  |   Fax +420 221 490 332
Email: messe1@dtihk.cz  |  http://tschechien.ahk.de

www.fruitlogistica.com

Stay informed – subscribe to the FRUIT LOGISTICA Newsletter

Transport + Logistic Mnichov 2021

Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vás pozvat k aktivní účasti vystavovatele na vedoucím evropském
odborném veletrhu logistiky, IT a Supply Chain Management Transport + Logistic v
Mnichově (4. – 7.5.2021). Na základě požadavku Svazu spedice a logistiky a České
logistické asociace zařadilo ministerstvo průmyslu a obchodu tento veletrh opět do
seznamu oficiálních účastí se státní podporou. Žádný jiný megatrend nezměnil lidstvo
víc než konektivita. Zároveň je jedno jasné: konektivita nekončí, konektivita vyžaduje
pouze jiné přístupy a nová řešení. Logističtí manažeři jsou manažeři sítí, kteří řídí a
monitorují systémy. Zajistěte si účast na veletrhu již nyní a zažijete konektivitu
budoucnosti. Posledního ročníku veletrhu v r. 2019 se zúčastnilo 2 374 vystavovatelů na
výstavníí ploše 125 000m2. Veletrh navštívilo 64 000 odborných návštěvníků z celého
světa. Cenové podmínky a formy účasti A/ Účast v rámci společné české expozice:
Předpokládá se ostrovní expozice 20 x 8m s asi 15 vystavovateli se společným zázemím a vlastními jednacími místy (5-9m2). Umístění expozice v pavilonu B5. Ministerstvo hradí
nájemné plochy, základní stavbu expozice, zápis do katalogu, vybavenou kuchyňku a
úklid. Počet vystavovatelů je limitován, doporučuji se přihlásit co nejdříve, přihlášku si
vyžádejte u vondruska@expocs.cz
B/ Individuální účast s vlastní expozicí, oficiální cenové podmínky účasti:
Pronájem řadové plochy: EUR 189,- Pronájem rohové plochy: EUR 209,- Pronájem plochy ze tří stran otevřené: EUR 221,- Pronájem ostrovní plochy: EUR 228,- Pronájem m2 kolejí:
EUR 104,- Pronájem venkovní výstavní plochy: EUR 95/m2 Pronájem m2 kolejí: EUR 104,- Povinný zápis do katalogu: EUR 500,- AUMA poplatek+odpady: EUR 5,35/m2 V ceně je
neomezený počet hostitelských vstupenek ZDARMA pro vaše obchodní partnery
Plánek výstaviště dle oborového zaměření:
Doporučená uzávěrka nezávazných přihlášek: 15.9.2020 Postup: doporučuji firmám,
které zvažují účast, se nezávazně do 15.9.2020 online přihlásit. Přihlášením si pouze
rezervujete výstavní plochu. Teprve až Vám koncem roku pošle vel. správa nabídku na
umístění a vy toto umístění potvrdíte, stanete se smluvním partnerem vel. správy se
stornpodmínkami.
Online nezávazná přihláška pro vystavovatele s vlastní expozicí Žádost o kalkulaci nákladů na účast   Věřím, že Vás naše pozvánka zaujme a rozhodnete se k aktivní účasti na tomto prestižním veletrhu. S přátelskými pozdravy
Ing. Jaroslav Vondruška
oficiální zástupce Messe München pro ČR a SR
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. Příkop 4, 604 45 Brno Tel.: 5 4517 6158 / mobil: 602 711 012 https://www.expocs.cz/