Novinky

Vánoční pozdrav členům SSL

Vážení přátelé, členové a příznivci Svazu spedice a logistiky ČR!

Vzhledem k pomalu se končícímu roku 2020 bych vás chtěl především
pozdravit jménem Svazu, jeho vedení i sekretariátu. Rok 2020 se asi
nezapíše zrovna veselým písmem do naší historie, i když pro náš průmysl
zatím taková nebezpečí jako například pro stravovací služby nehrozí.
Naše obory, logistika a zasílatelství nejsou nejhlučnějšími, když jde o
slávu a vládní uznání, ale v této době se dvakrát silně ukazuje, jaký
význam pro udržení alespoň základního chodu státu máme. Mrzí nás jen
trochu, že některé části státu stále ještě toto nepochopily a nevyužili
naše opakované nabídky pomoci.

Dovolte tudíž, abych vám od srdce alespoň za Svaz poděkoval za vaši
činnost a podporu, za vaši aktivitu a každodenní činnost.

Rok 2021 bude pro nás výjimečným a slavnostním, a to všem epidemiím
navzdory. V červnu spolu oslavíme 30 let od založení Svazu spedice a
skladování a já věřím, že se budeme moci sejít osobně, ti starší
zavzpomínat na minulost svazu a ti mladší navázat nová přátelství a
kontakty, na kterých byla vždy spedice založena.

Doufám též, že se sejdeme v maximálním počtu a že i přes nelehkou dobu
vás budeme moci i nadále evidovat jako členy. Bohužel jsme zaznamenali
několik ukončení členství údajně proto, že dané firmy nevyužívají služeb
Svazu. To nás velice mrzí, jelikož všechny činnosti, jak ty viditelné
(expresy a zpravodaje, veletrhy, školení a poradna) tak ty méně
propagované (práce v odborných skupinách Svazu i na FIATA, účast v
projektech Ministerstva dopravy a Průmyslu a obchodu) mají za cíl
podpořit vaši práci, vaše postavení v dodavatelských řetězcích a
případně i napomoci v řešení sporů. To je ostatně zapsáno v preambuli
Svazu a věříme, že to tak chápete i vy, i když možná v jistém období
jste neměli možnost tuto výhodu využít. Děkujeme vám proto za přízeň i v
příštím roce, ale i za připomínky a dotazy k naší činnosti!

Přátelé, buďte všichni zdrávi a veselé mysli a držte se! Rok 2021 musí
být lepší!

P.S. Začínáme od vás dostávat i tištěné vánoční pozdravy. Za všechny, a
ty psané dvojnásob moc děkujeme!

FMC Toolkit on Demurage Detention

Vážení,

na popud WG Ocean FIATA, jejímž je SSL též aktivním členem, bylo
dozorovým orgánem US FMC dokončeno vyšetřování praktik rejdařů při
výpočtu demurrage a detention. Plné znění dokumentu FMC Toolkit on
Demurrage Detention dáváme v tuto chvíli na náš web (v anglickém znění)
a těšíme se na vaše případné dotazy.

Současně sdělujeme, že je rozpracován další problematický bod, a sice
zahrnování zasílatele do okruhu osob „Merchant“ ve smlouvě o přepravě, a
tím umožnění převádět ze strany rejdařů od příjemců nedobytné pohledávky
demurrage právě na zasílatele. Popis situace vyjde v říjnovém Zpravodaji
a právní rozbor pak v našem Bulletinu pro dopravní právo vol. V, který
vyjde začátkem příštího roku. I tady děkujeme předem za komentáře.

HKTDC

ALMAC ON-LINE

10. ročník konference Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference (ALMAC), nejdůležitější události svého druhu v Asii a celosvětově významné akce, se uskuteční ve dnech 17.18. listopadu 2020 – „online“. Tato událost přináší nové možnosti pro tisíce participujících firem z celého světa ke sdílení nejnovějších informací a nalezení nových obchodních příležitostí.

S tématem Capturing opportunities amidst volatilityse zaměří na možnosti budování silného dodavatelského řetězce za současných podmínek, roli Asie v globálních dodavatelských řetězcích, jakož i na technologie a inovace udávající trendy, které umožní rozvoj globálního logistického sektoru do budoucna.

ALMAC Online letos nabídne více než 15 diskuzních panelů, během nichž desítky lídrů v oboru podělí o své vize globálního trhu v letecké nákladní dopravě, námořní dopravě, řízení dodavatelských řetězců a logistických technologiích.Součástí budou exkluzivní interaktivní diskuze s experty v rámci daného odvětví.

S pomocí sofistikovaných online nástrojů se spojíte s potencionálními partnery bez jakýchkoli geografických bariér.

Registraci je možné se speciálním kódem provést ZDE.

Klub dopravního práva – ODLOŽEN

Vážení,
bohužel vám musíme oznámit, že vzhledem k nízkému zájmu o on-line podobu
setkání Klubu dopravního práva Svazu spedice jsme nuceni úterní termín
zrušit a později hledat, s ohledem na vývoj situace, termín náhradní.
Ten vám sdělíme v dostatečném předstihu.