Vánoční pozdrav členům SSL

Vážení přátelé, členové a příznivci Svazu spedice a logistiky ČR!

Vzhledem k pomalu se končícímu roku 2020 bych vás chtěl především
pozdravit jménem Svazu, jeho vedení i sekretariátu. Rok 2020 se asi
nezapíše zrovna veselým písmem do naší historie, i když pro náš průmysl
zatím taková nebezpečí jako například pro stravovací služby nehrozí.
Naše obory, logistika a zasílatelství nejsou nejhlučnějšími, když jde o
slávu a vládní uznání, ale v této době se dvakrát silně ukazuje, jaký
význam pro udržení alespoň základního chodu státu máme. Mrzí nás jen
trochu, že některé části státu stále ještě toto nepochopily a nevyužili
naše opakované nabídky pomoci.

Dovolte tudíž, abych vám od srdce alespoň za Svaz poděkoval za vaši
činnost a podporu, za vaši aktivitu a každodenní činnost.

Rok 2021 bude pro nás výjimečným a slavnostním, a to všem epidemiím
navzdory. V červnu spolu oslavíme 30 let od založení Svazu spedice a
skladování a já věřím, že se budeme moci sejít osobně, ti starší
zavzpomínat na minulost svazu a ti mladší navázat nová přátelství a
kontakty, na kterých byla vždy spedice založena.

Doufám též, že se sejdeme v maximálním počtu a že i přes nelehkou dobu
vás budeme moci i nadále evidovat jako členy. Bohužel jsme zaznamenali
několik ukončení členství údajně proto, že dané firmy nevyužívají služeb
Svazu. To nás velice mrzí, jelikož všechny činnosti, jak ty viditelné
(expresy a zpravodaje, veletrhy, školení a poradna) tak ty méně
propagované (práce v odborných skupinách Svazu i na FIATA, účast v
projektech Ministerstva dopravy a Průmyslu a obchodu) mají za cíl
podpořit vaši práci, vaše postavení v dodavatelských řetězcích a
případně i napomoci v řešení sporů. To je ostatně zapsáno v preambuli
Svazu a věříme, že to tak chápete i vy, i když možná v jistém období
jste neměli možnost tuto výhodu využít. Děkujeme vám proto za přízeň i v
příštím roce, ale i za připomínky a dotazy k naší činnosti!

Přátelé, buďte všichni zdrávi a veselé mysli a držte se! Rok 2021 musí
být lepší!

P.S. Začínáme od vás dostávat i tištěné vánoční pozdravy. Za všechny, a
ty psané dvojnásob moc děkujeme!