FMC Toolkit on Demurage Detention

Vážení,

na popud WG Ocean FIATA, jejímž je SSL též aktivním členem, bylo
dozorovým orgánem US FMC dokončeno vyšetřování praktik rejdařů při
výpočtu demurrage a detention. Plné znění dokumentu FMC Toolkit on
Demurrage Detention dáváme v tuto chvíli na náš web (v anglickém znění)
a těšíme se na vaše případné dotazy.

Současně sdělujeme, že je rozpracován další problematický bod, a sice
zahrnování zasílatele do okruhu osob „Merchant“ ve smlouvě o přepravě, a
tím umožnění převádět ze strany rejdařů od příjemců nedobytné pohledávky
demurrage právě na zasílatele. Popis situace vyjde v říjnovém Zpravodaji
a právní rozbor pak v našem Bulletinu pro dopravní právo vol. V, který
vyjde začátkem příštího roku. I tady děkujeme předem za komentáře.