FIATA Best Practice Guide pro „Abandoned Goods“ – pomůcka pro námořní spedici

Vážení,

v souvislosti s turbulencemi na mnohých trzích se násobně zvýšil počet
zásilek, které si jejich příjemce z různých důvodů nevyzvedl. Taková
situace může bohužel vést k tomu, že dopravující rejdař vyúčtuje vzniklé
zdržné a další poplatky s „abandoned consignment“ zasílateli, který se
zúčastnil knihování či se dokonce sám stal partnerem v přepravní smlouvě
s rejdařem.

Na platformě FIATA ABLM a WG Ocean, jejichž je náš Svaz aktivním členem,
proto vznikla iniciativa zabývat se tímto vážným problémem a hledat
globální řešení. Takové řešení – jak už víme – asi bohužel nemůže
vzhledem k rozdílným místním úpravám – existovat, takže vybrané země
FIATA sestaví lokální průvodce.

Zde v příloze naleznete předpis pro řešení Abandoned Goods pro importy
do Indie.

S pozdravem a přáním co nejmenšího počtu takových patálií