!!! ZRUŠENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN !!!

Dne 31.03.2020 se ruší PS odborná výchova a PS kombinovaná doprava