FIATA – založena před 90 lety

2017 Kongres světového sdružení zasílatelských a logistických firem se koná počátkem října v Kuala Lumpur, dynamicky se rozvíjejícím hlavním městě Malajsie. Hlavním mottem akce je „Logistika staví mosty pro mezinárodní obchod“

FIATA je dnes jednou z největších nevládních organizací světa, reprezentuje 40 000 spedičních a logistických firem, zaměstnávající okolo 8-10 milionů pracovníků. Ve 150 zemích světa. Hrdě nese titul „Architekt transportu“. FIATA má zastoupení v ekonomickém výboru OSN. Reprezentuje logistický obor světa s ostatními organizacemi jako jsou ICC, IATA, IRU, WCO, WTO a další.

Československá spedice byla spoluzakladatelem FIATA v roce 1926.

K založení mezinárodního sdružení spedičních a připojených firem došlo ve Vídni v podnělí dne 31.5. 1926. Ustavující konferencí, zahájenou v 10,20 hod., kterou zorganizoval rakouský „Ústřední svaz speditérů“ ve velkém slavnostím sále Grémia vídeňského obchodu.

Ustavující konference se zúčastnili zástupci následujících 16-ti národních speditérských svazů, jak se uvádí v přepisu z ručně psaného protokolu:

– Fédération Nationale des Entrepreneurs de Transport de Belgique, Anvers 
– Scheepvaart Vereeniging Noord, Amsterdam
– London Shipping and Forwarding Agents´Conference, London
– Schweizerischer Spediteuren-Verband, Bern
– Nordisk Speditör-Forbund, Copenhagen
– Dansk Möbeltransport-Forening, Copenhagen
– Verein Deutscher Spediteure e.V., Berlin
– Lemberger Spediteur-Verein, Lemberg
– GLOBUS Verband tschechoslovakischer Spediteure & Möbeltransporteure, Prague
– Svaz československých zasilatelů, Prague
– 
Landesverein ungarischer Spediteure, Budapest 
– Mariborer Spediteurvereinigung, Maribor
– Associazione Triestina degli Spedizionieri, Zagreb
– Zentralverband der Spedireure, Vienna
– Allgemeiner Möbeltransportverband, Vienna.

Název byl stanoven jako „Internationale Föderation der Spediteur-Organisationen“ (německy), „Fédération Internationale des Associations de Transporteurs et Assimilés“ (francouzky) a „Internationale Federation of Forwarding Organisations“ (anglicky). Zkratka FIATA pochází z označení ve francouzštině.